بادرود شاید برخی اصطلاح ۴Csرا شنیده باشند  . و مایل به درک معنی و اهمیت آن باشند . در واقع پایه و اصل جواهر شناسی به جهت اهمیت در خریداری هر گوهر بر پایه همین آیتم صورت می گیرد. به طور خلاصه منظور چهار فاکتور اصلی که با C شروع میشوند مانند cut یا clarity  در نظر گرفته می گردند . این موارد شامل وزن و پاکی و رنگ و تراش هستند که همگی با C شروع می گردند .در الماس به ترتیب اهمیت شامل نخست وزن دوم پاکی سوم رنگ و چهارم تراش هستند در مورد گوهرهای نگی همین آیتم ها محسوب می گردند و فقط اولویت ها جا بجا می گردند اول رنگ دوم پاکی سوم وزن و آخری تراش در نظر گرفته می شوند . اگر دقت بفرمایید مثلا در مورد یاقوت و یا زمرد که گوهر رنگی محسوب می گردند ملاک اول در ارزش این گوهرها رنگ آنهاست و بعد میزان پاکی به همین جهت اندازه و وزن اهمیت کمی دارند و سنگینی و بزرگی یک یاقوت دلیل با ارزش بودن آن نیست در مورد الماس البته بر عکس است و ملاک اول وزن محسوب می گردد. گاهی در برخی چارت ها اولویت دو و سوم جابه جا در نظر گرفته شده اند اما فاکتور اول تغییر پذیر نیست. پاینده باشید طالبی

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *