بخش تشخیص زمرد(Emerald)

Amerald یا زمرد سنگی با ارزش و محبوبی هست که در صورت داشتن شرایط لازم در ردیف جواهرات گران قیمت قرار میگیرد.سنگ زمرد با فرمول berylium aluminum sillcate  میباشد که بی رنگ است بعد از ورود ماده وانادیوم و یا کرومیوم به درون آن به رنگ سبز درآمده نام زمرد بخود میگیرد .اگر این رنگ […]