بخش رنگ جواهرات. (color)

از آنجای که جواهرات شامل طیف رنگ های گوناگونی را در بر می‌گیرند .دانستن این موضوع که نور و رنگ چیست و چه تاثیری رو افراد دارد خالی از لطف نیست. ماهیت نور در واقع امواج الکترون هست که از اجسام منعکس شده وارد چشم ما می گردد و بوسیله سیستم مغزی ما پردازش شده […]