بخش تشخیص بهسازی سنگ. (Treatment)

با سلام خدمت همه دوستان و دوستاران جم زوم.          بنا به درخواست عده ای از عزیزان که خواهان جواهر اصل جهت خواص انرژی گوهر ها یا سنگ تولد و  مواردی در مورد چاکرا هستند.  و نتوانستند سنگ مطلوب را بدست آورند.در این بخش مطالبی را به عرض می رسانم.     […]

بهبود رنگ و زیبا سازی جواهرات مبحث مهمی میباشد.زیرا در نهایت قیمت آن جواهر را نیز تعیین می کند.در اینجا بصورت ساده این موضوع را برسی می کنیم.مدتی پیش یک انگشتر یاقوت ۲۸ قیراطی در مراسم حراجی در لندن به قیمت باور نکردنی ۲۸ میلیون دلار فروخته شد. یعنی هر قیراط یک میلیون دلار.علت چه […]