جهت انجام هر کاری به لوازم و تجهیزات استاندارد و مناسب احتیاج است .علم gemologi نیز دارای تجهیزات مخصوص به خود می باشد و بدون آنها تشخیص و ارزیابی امکانپذیر نیست . اما تهیه این وسایل به معنی جواهر شناس بودن نیست آنچه قبل از تهیه لازم است آموزش صحیح  بر اساس استاندارد جهانی می باشد تا فرد قادر به انجام واقعی تشخیص و ارزیابی گردد . این تجهیزات شامل رفراکتومتر  و پلارسکوپ و میکرسکوپ و ترازو مناسب و داکروسکوپ و مستر استون و لوپ به همراه چراغ مناسب  به طور کلی می باشد که برای شروع کار الزامی است . و هیچ گونه وسایل ابداعی مانند لیزر دستگاه سختی سنجی و یا فیلتر تشخیص منشاء شناسی و آنالیز وجود ندارد  و در این امر فاقد اعتبار محسوب می گردد  . جواهر شناس مندرجات بدست آمده با این وسایل را با محفوظات و معیار از قبل آموزش  یافته خود می سنجد و نتایج را با چارت همسانسازی میکند و در آخر به تشخیص می رسد .

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *