مشاهده و جستجو شناسنامه صادر شده جم زوم

با درود به کاربران جم زوم ، به درخواست کاربران جم زوم  جهت مشاهده شناسنامه های صادر شده جم زوم دارندگان شناسنامه ها می توانند از این بخش جهت استعلام و بررسی استفاده نمایند.

با تشکر رضا طالبی

در صورتی که کد صحیح وارد گردد تصویر شناسنامه به صورت خودکار نمایش داده خواهد شد