اهداف ما

  • سنگ های رنگی و گوهرهای قیمتی همیشه مورد توجه و علاقه در بین ما ایرانیان بوده و بسیاری از گوهرهای مطرح از مسیر ایران به سایر نقاط  رسیده .و پتانسیل زیادی در این ضمینه وجود دارد.اما متاسفانه عدم دانش کاربردی در این مهم و رواج اطلاعات نادرست و غیر علمی از پیشرفت این تجارت جلوگیری نموده و محیط مناسبی جهت انواع سو استفاده و فرصت طلبی برخی افراد چه به عنوان کارشناس و گوهر شناس و چه در خرید و فروش را فراهم نموده. جم زوم به عنوان نخستین و تنها مرجع معتبر جواهر شناسی  خرسند است که اقدام به نشر مفاهیم نوین جواهر شناسی به بیان ساده اما کاربردی برای عموم  هموطنان اقدام نموده است که استقبال و استفاده مطالب گواه این موضوع میباشد.انشالاه با تبادل اطلاعات مابین کاربران نسبت بالا بردن دانش و فنون جواهر شناسی اقدام نمایم.با تشکر مدیر سایت غلامرضا طالبی