gemologi.جواهر شناسی چیست

از حدود صد سال پیش همزمان با تولید اولین یاقوت صنعتی نیاز به تشخیص آن از سنگ معدنی الزامی شد و رشته GEMOLOJY پدید آمد و از  رشته زمین و سنگشناسی جدا

قیمت جواهر

جواهرات بدلیل کمیابی و زیبای با ارزش وقیمتی هستند.هر چند در نهایت قیمت سنگهای قیمتی بر اساس قانون عرضه و تقاضا میباشد و با توافق طرفین انجام میگیرد.اما پایه و اصولی هم

جواهرات رنگی

به غیر از الماس سایر جواهرات در این گروه قرار میگیرند.تعداد زیادی از سنگها در این ردیف هستند معروفترین آنها عبارتند از یاقوت..زمرد…لعل…عقیق…فیروزه..آکوامارین..یشم..زبرجد..توپاز..لاجورد..و دیگر گوهرها که بسیاری از اسامی آنها در بازار

آشنای با الماس

DIamond.الماس مشهورترین نام در بین جواهرات هست .در عمل همان کربن خالص میباشد  همان ماده که در نوک مداد میباشد.در اعماق زمین و تحت فشار ۱۵۰۰۰۰کیلو بر هر سانتیمتر و حرارت۳۰۰۰درجه تشگیل

گوهر یا جواهر چیست

با سلام :همه ما با زیورالات آشنا هستیم و بسیاری هم از ما از آنها استفاده  میکنیم  و با بعضی از اسامی و  شکل آنها آشنا هستیم ماننند عقیق یا یاقوت و