مطالب موجود در بخش بخش تشخیص کوارتز. (Quartz)

گروه سنگ های Quartz

Quartz . سنگ های موجود در این گروه در تمامی نقاط زمین یافت میشوند.و تنوع در طرح و رنگ زیادی دارند.ماده سازنده آن sillicon dioxide میباشد.گرانترین نوع این گروه کوارتز های کریستالی

کوارتز ایران.

سنگ کوارتز ایران تراش داده شده توسط  دوستان تراشکار.و تعدادی از جواهرات رنگی  که دوستان فرستاده شده را ملاحظه میکنید. ایران یکی از بزرگترین حجم انواع کوارتز را دارا میباشد.  

تشخیص سیترین و امتیست وکوارتز

QUARTZ سنگ کوارتز در رنگهای مختلف و طرحهای گوناگون دیده میشود و جایگاه خاصی در جواهرات دارد به دلیل تنوع رنگ و فراوانی این سنگ نسبت به سایر سنگها مورد توجه میباشد.