مطالب موجود در بخش بخش جواهرات رنگی ( colored Gem)

تشخیص فیروزه

Turquoise یا فیروزه برای اولین بار در ایران استخراج شد اما به آن سنگ ترک گفته میشود زیرا از طریق  عثمانی به اروپا راه یافت.و بیشترین حجم از این سنگ در ایران

تشخیص توپاز Topaz

سنگ توپاز  در ردیف سنگهای بسیار زیبا  هست و معمولا دارای رنگ  دلنشینی هستند. دارای فرمول A12 fioh 2sio4 میباشد به معنی جستجو به زبان یونانی .نام جزیرهای در دریای سرخ که

تشخیص مروارید

PEARL یا مروارید از ترشح ماده Epithlial که از بدن  جاندار درون صدف تراوش میکند پدید میاید. تا اواخر قرن ۱۹ مهمترین مرکز مروارید خلیج فارس بود اما در قرن بیستم یک

شیشه

شیشه های رنگی در میان سنگهای قیمتی برای خود جایگاهی دارند.چرا چون شیشه در واقع یک نوع سنگ میباشد.که از ماسه ذوب شده که همان سیلیس هست تهیه میشوند .و ماسه هم

جواهرات رنگی

به غیر از الماس سایر جواهرات در این گروه قرار میگیرند.تعداد زیادی از سنگها در این ردیف هستند معروفترین آنها عبارتند از یاقوت..زمرد…لعل…عقیق…فیروزه..آکوامارین..یشم..زبرجد..توپاز..لاجورد..و دیگر گوهرها که بسیاری از اسامی آنها در بازار