مطالب موجود در بخش بخش رنگ جواهرات. (color)

اشخاص چه رنگ جواهری می‌پسندند

از آنجای که جواهرات شامل طیف رنگ های گوناگونی را در بر می‌گیرند .دانستن این موضوع که نور و رنگ چیست و چه تاثیری رو افراد دارد خالی از لطف نیست. ماهیت