تماس با جم زوم

سلام برخی کاربران خواهان دانستن  معنی GEM ZOOM  بوند. و تصور می کردند بک جمله فقط جهت زیبایی است.  توضیح این جمله بدین قرار است. GEM  جم  به انگلیسی به معنی جواهر است و ZOOM به معنی از نزدیک و یا بزرگنمایی . که به زبان ساده میشود نگاه نزدیک به جواهر. تشکر از دوستان […]

  • 1
  • 2